โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งมิลาด้า

Facial Feminization Surgery (FFS)

ปรึกษาศัลยกรรม

สอบถามราคาและโปรโมชั่น

Facial Feminization Surgery, FFS

ศัลยกรรมปรับรูปหน้าให้เป็นหญิง

การผ่าตัดปรับรูปหน้าให้เป็นหญิง อาจจะเป็นการผ่าตัดเพียงหัตถการเดียวหรือผ่าตัดหลายหัตถการร่วมกัน เพื่อให้โครงสร้างที่ดูแข็งแรง ดุดัน ให้ดูงดงาม ละมุน และ อ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น การผ่าตัดปรับรูปหน้า แต่ละคนจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ตามความต้องการหรือตามโครงสร้างของกระดูกและเนื้อเยื่อบนใบหน้าเดิมของแต่ละบุคคล แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องทำให้มีใบหน้าดูสวยงาม อ่อนหวาน แบบรูปหน้าผู้หญิงในอุดมคติการผ่าตัดปรับรูปหน้าชายเป็นหญิงอาจจะเป็นการผ่าตัดอย่างเดียว หรือหลายอย่างร่วมกัน โดยพิจารณาจาก 3 ส่วนบนใบหน้าดังนี้

1. ส่วนบน ต้องดูที่ หน้าผาก และคิ้ว
2. ส่วนกลาง ต้องดูที่ ตา จมูก โหนกแก้ม
3. ส่วนล่าง ต้องดูที่ ริมฝีปาก กราม คาง และ กระเดือก

ศัลยกรรมปรับรูปหน้าให้เป็นหญิง

การผ่าตัดปรับรูปหน้า

การออกแบบแต่ละบุคคล จะแตกต่างกันโดยพิจารณา
จากความสมดุลของสัดส่วนใบหน้า ดังนี้

ดูความสมดุลของสัดส่วนใบหน้าจากบนลงล่าง แบ่งเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน
ส่วนบน, ส่วนกลาง, ส่วนล่าง, และแบ่งเป็น 5 ส่วนเท่าๆ กันจากซ้ายไปขวา

 • ดูความสมดุลขององค์ประกอบบนใบหน้า เช่น ตา, คิ้ว, จมูก, ปาก, โหนกแก้ม
 • ดูกรอบหน้า เช่น แนวไรผม แนวแก้ม กราม คาง
 • ความสมดุลของโครงสร้างกระดูก และเนื้อเยื่อบนใบหน้า
 • ความสดใส เต่งตึง ความยืดหยุ่นของผิวหน้า 
Facial Feminization Surgery Cost Thailand

1. ศัลยกรรมหน้าผาก
(Forehead feminization)

การผ่าตัดกรอกระดูกหน้าผาก,
การผ่าตัดเสริมหน้าผาก,
ผ่าตัดดึงไรผม, การผ่าตัดปลูกผม

2. ผ่าตัดโหนกคิ้ว
(Eyebrows feminization)

กรอโหนกคิ้ว, ยุบโหนกคิ้ว, ยกโหนกคิ้วสูง

3. ผ่าตัดแก้ไขจมูก
(Nose Feminization)

การเสริมจมูก, การเสริมจมูกแบบปิด,
การเสริมจมูกแบบเปิด, การตัดปีกจมูก, การตกแต่งฐานกระดูกจมูก, การลดฮัมพ์

4. การผ่าตัดโหนกแก้ม
(Cheekbone Feminization)

เสริมโหนกแก้ม, กรอโหนกแก้ม, ยุบโหนกแก้ม

5. ศัลยกรรมตา
(Eyes Feminization)

กรีดชั้นตา, การเย็บ, เลเซอร์,
การเปิดหัวตา, ตัดใต้คิ้ว, ผ่าตัดถุงใต้ตา

6. ศัลยกรรมปาก ชายเป็นหญิง
(Lips Feminization)

ยกริมฝีปากบน, เสริมริมฝีปากให้ดูอิ่ม,
ลดขนาดริมฝีปาก และแก้ไขรูปร่างการทำริมฝีปากให้เป็นผู้หญิง

7. กรอกระเดือก
(Adam's Apple)

กรอกระเดือกแบบมีแผลเป็น,
กรอกระเดือกแบบไร้แผล

8. การผ่าตัดกราม ผ่าตัดคาง
(Chin to Jaw Reduction)

ตัดกราม, เหลากราม, เสริมคางด้วยซิลิโคน, ตัดคาง, เหลาคาง, เลื่อนคาง

1. ศัลยกรรมหน้าผาก (Forehead feminization)

 • การผ่าตัดกรอกระดูกหน้าผาก
 • การผ่าตัดเสริมหน้าผาก
 • ผ่าตัดดึงไรผม
 • การผ่าตัดปลูกผม

2. ผ่าตัดโหนกคิ้ว (Eyebrows feminization)

  3. ผ่าตัดแก้ไขจมูก (Nose Feminization)

   4. การผ่าตัดโหนกแก้ม(Cheekbone Feminization)

   • เสริมโหนกแก้ม
   • กรอโหนกแก้ม
   • ยุบโหนกแก้ม

   5. ศัลยกรรมตา (Eyes Feminization)

    6. ศัลยกรรมปาก ชายเป็นหญิง (Lips Feminization)

    • ยกริมฝีปากบน
    • เสริมริมฝีปาก ให้ดูอิ่ม
    • ลดขนาดริมฝีปาก เพื่อลดขนาด และแก้ไขรูปร่าง
     การทำริมฝีปากให้เป็นผู้หญิง

    7. กรอกระเดือก (Adam's Apple)

    • กรอกระเดือกแบบมีแผลเป็น
    • กรอกระเดือกแบบไร้แผล

    8. การผ่าตัดกราม ผ่าตัดคาง (Chin to Jaw Reduction)

     Reviews Customers

     Proin mollis imperdiet urna, ut aliquam nisl. Aenean augue justo, vulputate eget tempus non, malesuada sed nunc

     See All
     โรง พยาบาล ศัลยกรรม, ลดโหนกแก้ม
     โรง พยาบาล ศัลยกรรม, ลดโหนกแก้ม
     โรง พยาบาล ศัลยกรรม, ลดโหนกแก้ม

     Services

     Before & After

     โรง พยาบาล ศัลยกรรม , FFS in thailand

     CONTACT US

     Milada Plastic Surgery Hospital

     1 Sathu Pradit 20 Road, Bang Khlo
     SubdistrictBang Kho Laem District,
     Bangkok 10120

     Copyright 2023 www.miladahospital.com