การผ่าตัดบริเวณแผ่นหลังหย่อนยาน
การผ่าตัดบริเวณแผ่นหลังหย่อนยาน
ปัญหามักจะเกิดกับบุคคลที่มีอายุมาก หรือลดน้ำหนัก บริเวณที่พบมักจะเป็นบริเวณหลังด้านบน หรือบริเวณเอว

โดยทั่วไปไม่สามารถใช้วิธีดูดไขมันได้ เนื่องจากเป็นบริเวณที่ผิวหนังจะหย่อนยาน ชาวตะวันตกนิยมทำกัน ซึ่งจะมีน้ำหนักตัวมาก เมื่อลดน้ำหนักแล้วผิวหนังจะหย่อนหมด มักจะทำผ่าตัดควบคู่กับการตัดไขมันหน้าท้องด้วย จะมีแผลเป็นที่บริเวณด้านหลัง และเอว เช่นเดียวกับการยกกระชับก้นที่หย่อนคล้อยก็จะมีแผลเป็นบริเวณเอวด้านหลังจะยกกระชับขึ้นมาเหมือนกัน ต้องใช้วิธีผ่าตัดตัดไขมันอย่างเดียวไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้