การลดโหนกแก้ม
การลดโหนกแก้ม
การผ่าตัดลดโหนกแก้ม ทำให้บริเวณส่วนกรามยุบตัวลง เหมาะสำหรับคนที่มีโหนกแก้มใหญ่หรือโหนกแก้มกว้างจะทำให้ดูมีอายุ ถ้าได้รับการผ่าตัดก็จะทำให้ใบหน้าดูเรียวและสวยงามมากขึ้น

ซึ่งเป็นที่นิยมมากทั้งการลดโหนกแก้มและตัดกรามพร้อมกัน การลดโหนกแก้มมี 2 วิธี ได้แก่ การเจาะบริเวณในปากและหน้าใบหูเล็กน้อย เพื่อจะเลื่อนกระดูกโหนกแก้มเข้าไป ไม่ใช่เป็นการตัดเอากระดูกออกมา แต่เป็นการเลื่อนเข้าไปเท่านั้น เพื่อที่จะให้ใบหน้าแคบลง และยึดบริเวณส่วนนั้นให้เข้าที่ด้วยเหล็กชนิดพิเศษแบบบางมากเพื่อความคงทน ส่วนอีกวิธี คือ การผ่าตัดเหนือหนังศีรษะด้านบน หรือบริเวณสูงสุดของกระหม่อมเลาะลงไปเพื่อจะตัดโหนกแก้ม วิธีนี้ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยทั่วไปจะนิยมผ่าในปากมากกว่า อาการบวมจะน้อยกว่าตัดกราม ข้อเสีย คือ ถ้าลดโหนกแก้มมากไปก็จะทำให้มีอาการอ้าปากได้ไม่เต็มที่ ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงจะไม่ทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา