การเสริมคาง
การเสริมคาง
คนที่มีคางสั้นนั้นสามารถทำให้คางยาวขึ้นมาได้ ด้วยการฉีดหรือการเสริมวัสดุ การฉีดคางจะฉีดด้วย Filler แต่จะอยู่ได้ไม่ถาวรและมีรูปร่างสวยสู้การเสริมวัสดุไม่ได้ ทำได้เพียงชั่วคราว

ปัญหาที่พบมาก คือ การฉีดสารซิลิโคนเหลวที่แพร่หลาย มีส่วนน้อยมากที่จะได้รับการฉีดFiller แท้มาจริง ๆ ดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดี

 

ส่วนการเสริมคางให้คางยาวขึ้น ตามหลักแล้วคนจีนมีความเชื่อว่า ฮวงจุ้ยที่ดีนั้น ฐานคางของคนอายุมากจะต้องมีฐานคางที่ยาวหรือช้อนขึ้น จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นและเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นการเสริมคางทำให้เกิดความสวยงามและได้ตามหลักฮวงจุ้ยด้วย การเสริมคางด้วยวัสดุมี 2 แบบ ได้แก่ การผ่าตัดในช่องปากด้านในและผ่าตัดด้านนอกใต้คาง ศัลยแพทย์จะผ่าตัดใต้ช่องผิวหนังใต้เยื่อหุ้มกระดูกคาง และสอดวัสดุเทียมที่รูปร่างเหมือนคางนำไปวาง ก็จะทำให้รูปร่างคางยาวขึ้น ดังนั้นความสวยงามของคางจะขึ้นอยู่กับการตกแต่งรูปร่างของแท่งซิลิโคนที่เสริม ซึ่งจะมีซิลิโคนที่เป็นแบบสำเร็จรูปหรือเหลาแท่งซิลิโคนให้มีขนาดตามที่ต้องการให้เหมาะสม ไม่ยื่นหรือแหลมหรือกว้างเกินไป สิ่งเหล่านี้ต้องวัดจากกระดูก คนไข้แต่ละท่านจะมีขนาดของคางที่ไม่เท่ากัน แต่โดยรวมแล้วคนที่มีคางสั้นเสริมวัสดุทำให้ดูดีขึ้นมาก แต่จะเสริมความหนาของวัสดุได้ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร เนื่องจากวัสดุที่หนาเกินไปจะทำให้วัสดุเหล่านั้นจะไปกดตัวกระดูกกลับมาเป็นความดันกลับ ทำให้ตัวกระดูกถูกวัสดุกดลงเป็นร่องได้ ในระยะยาวทำให้กระดูกบางลงจึงไม่สามารถทำให้หนามาก ๆ ได้ ส่วนคนไข้ที่มีบริเวณคางที่เล็กมาก และต้องการให้คางยาวต้องใช้วิธีผ่าตัดยืดกระดูกคาง เป็นผ่าตัดใหญ่และใช้ยาสลบ ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล 1 คืน ต้องตัดเอากระดูกของตัวเอง ซึ่งต้องทำการยืดออกมา หลังจากตัดออกแล้วจะเหลือกล้ามเนื้อไว้บางส่วน ยืดกระดูกออกมาแล้วใช้เหล็กยึดเอาไว้ เพื่อต้องการให้กระดูกนั้นยาวออกมาและจะไม่มีปัญหากระดูกกร่อนจากวัสดุที่เสริมคางซึ่งวิธีนี้ได้ผลดีเช่นกัน